AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.


Sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.