AKTA 355
AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAH) 1965 (DISEMAK - 1988)Seksyen 1. Tajuk ringkas dan pemakaian.


(1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965.

(2) Akta ini hendaklah terpakai hanya bagi Negeri-Negeri di Malaysia Barat.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.