AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN XI - AMSeksyen 101. Peralihan.


Apabila mula berkuatkuasanya Akta ini, semua kuasa Mahkamah Kadhi Besar atau Mahkamah-Mahkamah Kadhi yang ditubuhkan di bawah seksyen 44 Enakmen hendaklah diambil alih atau dijalankan oleh Mahkamah-Mahkamah yang ditubuhkan di bawah seksyen 40 dan mana-mana sebutan mengenai Mahkamah Kadhi Besar hendaklah disifatkan sebagai sebutan mengenai Mahkamah yang ditubuhkan di bawah subseksyen (2) seksyen 40.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.