AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 120. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.

Perintah supaya Hidup Bersama Semula

Jika seseorang telah tidak lagi hidup bersama dengan isterinya, mengikut cara yang dikehendaki oleh Hukum Syara', isteri itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan perintah supaya orang itu hidup bersama semula dengan isteri.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.