AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUANSeksyen 12. Pembatalan perlantikan.


Yang di-Pertuan Agong boleh, atas nasihat Menteri, membatalkan perlantikan mana-mana anggota Majlis yang dilantik--
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.