AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN IX - MASUK ISLAMSeksyen 95. Keupayaan masuk Islam.


Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh masuk Islam jika dia sempurna akal dan---
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.