AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN X - AMSeksyen 135. Pemberhentian pemakaian Enakmen Selangor.


Bahagian VI, VII, seksyen 155, 156, 158, 159, 160, dan perenggan (n) seksyen 178 Enakmen Pentadbiran [3/52] adalah dengan ini dimansuhkan dan hendaklah oleh sebab itu terhenti daripada terpakai bagi Wilayah Persekutuan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.