AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN IX - MASUK ISLAMSeksyen 94. Kuasa membuat kaedah-kaedah.


Majlis boleh membuat kaedah-kaedah bagi melaksanakan peruntukan-peruntukan Bahagian ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.