AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN



Seksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.


Tiada seseorang, lain daripada mereka yang dilantik di bawah seksyen 28, boleh -

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.