AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUANSeksyen 30. Majlis boleh menentukan prosedurnya sendiri.


Majlis boleh, tertakluk kepada Akta ini, boleh menentukan semua persoalan berhubungan dengan prosedur dan amalannya sendiri.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.