AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN VII - MASJIDSeksyen 80. Penghapusan jawatan Nazir.


Apabila mula berkuatkuasanya seksyen 76, jawatan Nazir masjid tidak lagi wujud.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.