AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN VII - MASJIDSeksyen 81. Jawatankuasa kariah.


(1) Majlis boleh, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong, membuat kaedah-kaedah bagi--
(2) Jawatankuasa kariah, bersama-sama dengan Pegawai Masjid, hendaklah--
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.