AKTA 355
AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAH) 1965 (DISEMAK - 1988)Pindaan Pesuruhjaya.

SENARAI PINDAAN YANG DIBUAT OLEH
PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG DI
BAWAH SEKSYEN 6 AKTA PENYEMAKAN UNDANG-
UNDANG 1968 (AKTA 1)

    Peruntukan
Butir-butir pindaan
  Kuasa
  Meminda
    s. 1 (2) . .
  Perkataan "Malaysia Barat" menggantikan perkataan "Negeri-Negeri Melayu"
  s. 6 (1) (iii)
    Keseluruhan
    Akta
  (Tiada berkaitan)Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.