AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN VII - MASJIDSeksyen 75. Sempadan kariah masjid.


Majlis boleh pada bila-bila masa melalui pemberitahuan dalam Warta menentukan, meminda, atau mengubah sempadan mana-mana kariah masjid.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.