AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan, dsb., di Wilayah Persekutuan.


(1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia yang dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul negara asing di Wilayah Persekutuan hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Akta ini jika -

(2) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di bawah subseksyen (1) tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini jika perkahwinan itu tetap bersalahan dengan seksyen 23 sekiranya perkahwinan itu dilakukan dalam Wilayah Persekutuan di luar Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul negara itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.