AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUANSeksyen 13. Perlantikan hendaklah diwartakan.


Semua perlantikan dan pembatalan perlantikan di bawah seksyen 10, 11 dan 12 hendaklah disiarkan dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.