AKTA 355
AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAH) 1965 (DISEMAK - 1988)Senarai Pindaan.

Butir-butir di bawah seksyen 7(ii) dan (iii) Akta
Penyemakan Undang-Undang 1968 (Akta 1)

SENARAI PINDAAN

Undang-undang
yang meminda
Tajuk Ringkas
Berkuatkuasa
dari
    Akta A612
  Akta Mahkamah Syariah
  (Bidang kuasa Jenayah)
  (Pindaan) 1984
1-1-1984
    Akta 160
  Akta Matawang Malaysia
  (Ringgit) 1975
28-8-1975SENARAI UNDANG-UNDANG ATAU BAHAGIANNYA
YANG DIGANTI

No.
Tajuk
23 tahun 1965
Akta Mahkamah Syariah(Bidang kuasa Jenayah) 1965
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.