AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984JADUAL (Seksyen 2 (3))


BENTUK SKRIP BAHASA ARAB BAGI PERKATAAN DAN UNGKAPAN TERTENTU  darar syarie -
  fasakh -
  mastautin -
  hakim syariah -
  hukum syara' -
  Kitabiyah -
  kariah -
  mut'ah -
  nasab -
  ruju' -
  ta'liq -
  persetubuhan syubhah -
  khul' -
  Shiqaq -
  Hakam -
  thayyib -
  ba-in kubra -
  wali -
  ba-in sughra -
  talaq raj'i -
  Hadinah -
  Hadanah -
  mumaiyiz -
  li'an -
  nafkah -
  nusyuz -
  kathi -
  Bani Ya'qub -
  qamariah -
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.