AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN ISLAMSeksyen 98. Pengecualian.


Majlis boleh mengecualikan mana-mana orang atau golongan orang daripada mana-mana peruntukan Bahagian ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.