AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN ISLAMSeksyen 97. Sekolah Agama.


Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk mendaftar sekolah-sekolah Agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.