AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUANSeksyen 28. Kerahsiaan.


Prosiding Majlis hendaklah dirahsiakan dan tiada seorang pun anggota atau pengkhidmatnya boleh mendedahkan atau membukakan kepada mana-mana orang selain daripada Yang di-Pertuan Agong atau Menteri, dan mana-mana anggota Majlis, apa-apa perkara yang telah berbangkit dalam mana-mana mesyuarat melainkan jika dia dibenarkan dengan nyata oleh Majlis.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.