AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUANSeksyen 15. Kehadiran bukan anggota dalam mesyuarat.


(1) Pengerusi boleh menjemput mana-mana orang yang bukan anggota Majlis untuk hadir dalam mana-mana mesyuarat Majlis, jika urusan di hadapan mesyuarat itu menyebabkan kehadiran orang itu dikehendaki.

(2) Seseorang yang dijemput di bawah subseksyen (1) adalah berhak mengambil bahagian dalam pertimbangtelitian Majlis, tetapi tidak berhak mengundi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.