P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA PENGAWASAN PENGAJARAN AGAMA
Kaedah 19. Elaun

Tiap-tiap anggota Jawatankuasa hendaklah dibayar apa-apa elaun sebagaimana yang ditentukan oleh Majlis.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.