P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN III - PENGAJAR
Kaedah 24. Keputusan

(1) Apabila diterima sesuatu permohonan di bawah kaedah 23, Jawatankuasa hendaklah mempertimbangkan permohonan itu dan membuat keputusannya.

(2) Jawatankuasa hendaklah, dalam tempoh 21 hari dari tarikh keputusan dibuat, memaklumkan kepada pemohon mengenai keputusan itu secara bertulis dan keputusan Jawatankuasa itu adalah muktamad.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.