P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006
JADUAL PERTAMA
[Kaedah 3]


Perkara
  Fi
  (RM)
Borang

1.Permohonan bagi tauliah mengajar (warganegara)
  5.00
  1
2.Permohonan bagi tauliah mengajar (bukan warganegara)
  5.00
  2

3.Tauliah mengajar (warganegara)
  20.00
  3
4.Tauliah mengajar (bukan warganegara)
  20.00
  4
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.