P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN III - PENGAJAR
Kaedah 21. Pengajar

Tiada seorang pun boleh diterima sebagai pengajar, melainkan jika dia diberikan tauliah untuk mengajar pengajaran agama Islam.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.