P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA PENGAWASAN PENGAJARAN AGAMA
Kaedah 10. Pembatalan pelantikan dan peletakan jawatan

(1) Majlis boleh membatalkan pelantikan mana-mana anggota Jawatankuasa jika—
(2) Seseorang anggota Jawatankuasa, boleh, pada bila-bila masa, meletakkan jawatannya dengan memberikan notis secara bertulis kepada Majlis.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.