P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA PENGAWASAN PENGAJARAN AGAMA
Kaedah 7. Setiausaha

(1) Setiausaha hendaklah bertanggungjawab bagi menjalankan dasar, arahan dan keputusan Jawatankuasa.

(2) Setiausaha adalah berhak menghadiri semua mesyuarat Jawatankuasa dan mengambil bahagian dalam pertimbangtelitiannya, tetapi tidak berhak mengundi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.