P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA PENGAWASAN PENGAJARAN AGAMA
Kaedah 6. Keanggotaan Jawatankuasa

Keanggotaan Jawatankuasa adalah sebagaimana yang diperuntukkan di bawah subseksyen 96(1) Akta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.