P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA PENGAWASAN PENGAJARAN AGAMA
Kaedah 18. Kesahan perbuatan dan prosiding

Tiada perbuatan yang dilakukan atau prosiding yang diambil di bawah Kaedah-Kaedah ini boleh dipersoalkan atas alasan bahawa terdapat—Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.