P.U. (A) 248/2002
PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA PROSEDUR JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997) 2002
Perintah 3. Ubah suaian subseksyen 1(1) Akta yang diperluas

Akta yang diperluas diubahsuaikan dalam subseksyen 1(1) dengan menggantikan perkataan "Kuala Lumpur dan Labuan" dengan perkataan "Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan".Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.