P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA PENGAWASAN PENGAJARAN AGAMA
Kaedah 15. Jawatankuasa boleh mengundang orang lain untuk menghadiri mesyuarat

(1) Pengerusi boleh mengundang mana-mana orang lain untuk menghadiri mana-mana mesyuarat atau pertimbang telitian Jawatankuasa bagi maksud menasihatinya tentang apa-apa perkara yang sedang dibincangkan.

(2) Mana-mana orang yang hadir sedemikian di bawah subkaedah (1) tidak berhak untuk mengundi dalam mesyuarat atau pertimbangtelitian itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.