P.U. (A) 248/2002
PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA PROSEDUR JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997) 2002
Perintah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa

(1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Prosedur Jenayah Syariah ( Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997) 2002.

(2) Perintah ini disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 Februari 2001.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.