P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA PENGAWASAN PENGAJARAN AGAMA
Kaedah 12. Pelantikan dan fungsi Panel Ujian Tauliah Mengajar

(1) Pengerusi hendaklah memilih tiga orang anggota Jawatankuasa di bawah subseksyen 96(1) Akta untuk menganggotai Panel Ujian Tauliah Mengajar bagi tiap-tiap ujian kelayakan.

(2) Fungsi Panel Ujian Tauliah Mengajar ialah—Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.