P.U. (A) 248/2002
PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA PROSEDUR JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997) 2002
Perintah 5. Pemerhentian pemakaian Enakmen dan peralihan

(1) Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah 1991[Sel. En.6/1991] hendaklah terhenti terpakai bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya.

(2) Mana-mana prosiding di bawah Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah 1991[Sel. En.6/1991] yang wujud di hadapan mana-mana mahkamah sebaik sebelum Perintah ini mula berkuat kuasa hendaklah diteruskan dan diselesaikan di bawah Enakmen itu dan bagi maksud prosiding itu Perintah ini hendaklah dianggap seolah-olah tidak dibuat.

Dibuat 21 Mei 2002
[JAWI/A/145; PN(PU2)609/II]
Dengan Titah Perintah

TAN SRI SAMSUDIN BIN OSMAN
Setiausaha Jemaah MenteriCopyright PNMB-LawNet. All rights reserved.