P.U. (A) 18/2004
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL (SULH) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2004
Kaedah 9. Tiada kos

Tiada kos boleh dibenarkan bagi prosiding Majlis Sulh.


Dibuat 20 Ogos 2003
[MSWP/PUU/JKSM/KK Sulh/6.0; PN(PU2)619]

Y.A.A. TUAN HAJI HUSSIN BIN AHMAD
Ketua Hakim Syarie sebagai Pengerusi JawatankuasaCopyright PNMB-LawNet. All rights reserved.