P.U. (A) 18/2004
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL (SULH) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2004
Kaedah 8. Pendengaran

Mahkamah yang menerima laporan di bawah kaedah 7 hendaklah menetapkan tarikh pendengaran bagi meneruskan prosiding bagi menyelesaikan kes itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.