P.U. (A) 258/2011
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(KOS DAN ELAUN) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2011
JADUAL KETIGA
JADUAL KETIGADibuat 9 Jun 2011
[JKSM/100/PUU/R/01; PN(PU2)619]
YAA DATUK HAJI MOHAMAD BIN HAJI ABDULLAH
Ketua Hakim Syarie
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan

FAISAL BIN AHMAD SABRI
Wakil Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

DATIN HAJAH AZIZAH HAJI NAWAWI
Wakil Jabatan Peguam Negara

MOHAMAD ISA BIN ABD RALIP
Wakil Peguam Syarie

RAZALI BIN ARIFFIN
Penasihat Undang-undang
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

IBRAHIM BIN DERIS
Ketua Pendakwa Syarie
Jabatan Agama Islam Wilayah PersekutuanCopyright PNMB-LawNet. All rights reserved.