Akta TerkiniUNDANG-UNDANG MALAYSIA


AKTA 355
AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAH) 1965
mengandungi pindaan terkini - Akta A996

___________________________
SUSUNAN SEKSYEN
___________________________
Tajuk panjang & Mukadimah.

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan pemakaian.
Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.
Seksyen 3. Pengesahan.

SENARAI PINDAAN
Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.