ENAKMEN 8 TAHUN 1991
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1988Tajuk panjang & mukadimah.

(MOHOR KERAJAAN)
BETA SETUJU


HAJI ABDUL HALIM,
Sultan Negeri Kedah Darulaman

14 Safar 1412.

24 Ogos 1991.

Suatu Enakmen bagi meminda Enakmen Acara Jenayah Syariah 1988.

[ ]

MAKA DIPERBUAT UNDANG-UNDANG INI oleh Majlis Undangan Negeri Kedah Darulaman seperti berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.