PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 6 TAHUN 1980
ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM (PINDAAN KETIGA) 1980


Tarikh Persetujuan DiRaja :16 Julai 1980
Tarikh disiarkan dalam Warta :31 Julai 1980
Tarikh mula berkuatkuasa :31 Julai 1980
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Pindaan kepada seksyen 55
Seksyen 3. Pindaan kepada seksyen 170
Seksyen 4. Seksyen baru 171A
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.