PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 6 TAHUN 1984
ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM (PINDAAN KEEMPAT) 1984


Tarikh Persetujuan DiRaja :6 November 1984
Tarikh disiarkan dalam Warta :22 November 1984
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Jun 1984
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.