PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 4 TAHUN 1989
UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PINDAAN KEENAM) 1988


Tarikh Persetujuan DiRaja :9 Mei 1989
Tarikh disiarkan dalam Warta :1 Jun 1989
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 1988 [K.P.U. 7/89]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Pindaan kepada seksyen 2(1)
Seksyen 3. Pindaan kepada seksyen 50
Seksyen 4. Pindaan kepada seksyen 55
Seksyen 5. Pindaan kepada seksyen 60
Seksyen 6. Pindaan kepada seksyen 171A
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.