PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 5 TAHUN 1993
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PINDAAN) 1992


Tarikh Persetujuan DiRaja :11 Januari1993
Tarikh disiarkan dalam Warta :21 Januari1993
Tarikh mula berkuatkuasa :21 Januari1993
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Sekayen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Seksyen baru 7B En. 9/1962
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.