PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 10 TAHUN 1991
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM (PINDAAN PERTAMA) 1991


Tarikh Persetujuan DiRaja :10 September 1991
Tarikh disiarkan dalam Warta :31 Oktober 1991
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 1991 [K.P.U. 33/91]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Borang-borang baru.

Borang 1
Borang 2
Borang 3
Borang 4
Borang 5
Borang 6
Borang 7
Borang 8
Borang 9
Borang 10
Borang 11
Borang 12
Borang 13
Borang 14
Borang 15
Borang 16
Borang 17
Borang 18
Borang 19
Borang 20
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.