PindaanKELANTAN

ENAKMEN 6 TAHUN 1988
ENAKMEN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN (PINDAAN) 1988


Tarikh Persetujuan DiRaja :17 Oktober 1988
Tarikh disiarkan dalam Warta :24 November 1988
Tarikh mula berkuatkuasa :17 Oktober 1988
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ingkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan Am.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 12.
Seksyen 4. Pindaan seksyen 15A.
Seksyen 5. Pindaan seksyen 54.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.