Pindaan
KELANTAN

ENAKMEN 6 TAHUN 1985
ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH (PINDAAN) 1985


Tarikh Persetujuan DiRaja :26 Mac 1985
Tarikh disiarkan dalam Warta :25 April 1985
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 1986 [Kn. P.U. 34/86]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 10.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 11.
Seksyen 4. Seksyen baru 24A.
Seksyen 5. Pindaan seksyen 33.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.