PindaanKEDAH

ENAKMEN 4 TAHUN 1990
ENAKMEN PENGAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM (PINDAAN PERTAMA) 1989


Tarikh Persetujuan DiRaja :6 Mac 1990
Tarikh disiarkan dalam Warta :5 April 1990
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Ogos 1989 [K.P.U. 5/90]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan Seksyen 2.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.