PindaanNEGERI TERENGGANU

ENAKMEN A37
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA BUKAN ISLAM (PINDAAN) 2013


Tarikh Persetujuan DiRaja :27 Mei 2014
Tarikh disiarkan dalam Warta :3 Julai 2014
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Pindaan seksyen 4
Seksyen 3. Pindaan seksyen 5
Seksyen 4. Pindaan seksyen 6
Seksyen 5. Pindaan seksyen 7
Seksyen 6. Pindaan seksyen 8
Seksyen 7. Pindaan seksyen 9
Seksyen 8. Seksyen baru 15
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.