PindaanPAHANG

ENAKMEN A32
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH (PINDAAN) 2012


Tarikh Persetujuan DiRaja :28 Disember 2012
Tarikh disiarkan dalam Warta :31 Disember 2012
Tarikh mula berkuatkuasa :31 Disember 2012
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

Seksyen 1. Tajuk ringkas.
Seksyen 2. Pindaan tajuk Bab 9 Bahagian V.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 133.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.